Καλώς ήρθατε στο “Holistic Physio Courses”.

Ιδρυτής του “Holistic Physio Courses” είναι ο Ιωάννης Ι. Γουβεράκης PT, DO, MSc και κίνητρο δημιουργίας του αποτέλεσε η δίψα για μάθηση μίας ολιστικής προσέγγισης αξιολόγησης και θεραπείας του ανθρώπου όπως επιτάσσει η σύγχρονη εποχή. Έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι οι ασθενείς δεν θα πρέπει να κατατάσσονται σύμφωνα με το πρόβλημα τους αλλά πρέπει να προσεγγίζονται ξεχωριστά ως ένα ψυχοσωματικό σύνολο! Όλοι μας, ως φυσικοθεραπευτές, γινόμαστε ταυτόχρονα και ψυχοθεραπευτές, δεχόμενοι κατά την διάρκεια της θεραπείας μας όλα τα «ψυχικά βαρίδια» που κουβαλάνε οι ασθενείς μας και απεγνωσμένα μας τα παραθέτουν αυθόρμητα αναζητώντας βοήθεια. Αφενός, χρειαζόμαστε εμείς οι ίδιοι προστασία από αυτό το ενεργειακό φορτίο, και αφετέρου, χρειαζόμαστε όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις αλλά και κατάλληλες θεραπευτικές μεθόδους για να διαχειριστούμε εξατομικευμένα τον κάθε έναν από τους ασθενείς μας. Αυτές οι μέθοδοι αποτελούν εργαλεία στα χέρια μας για να δουλέψουμε με τους ασθενείς μας τόσο σε σωματικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Με την κατάλληλη εκπαίδευση όλοι μπορούν να το καταφέρουν αυτό, έχοντας πάντα απόλυτο σεβασμό όχι μόνο στα προσωπικά αλλά και στα επαγγελματικά όρια.

Σε όλον τον κόσμο υπάρχουν έγκυροι επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων (φυσικοθεραπευτές, οστεοπαθητικοί, ψυχολόγοι, ιατροί) οι οποίοι διδάσκουν ξεχωριστές μεθόδους αξιολόγησης και θεραπείας του ανθρώπου, όχι σαν μεμονωμένες τεχνικές αλλά ως μεθόδους εξισορρόπησης και αυτορρύθμισης του ενιαίου συνόλου από το οποίο απαρτίζεται ο άνθρωπος! Σκοπός λοιπόν του Holistic Physio Courses είναι να προσκαλέσει στην Ελλάδα αυτούς τους καθηγητές και να μοιραστούν μαζί μας τις ξεχωριστές γνώσεις τους!